آخرین اخبار

حوزه تنظیم صوت و تصویر فراگیر رو به رشد و توسعه است

دکترسید محمد صادق امامیان رئیس جدید سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی گفت: این سازمان بدون همگرایی پیش نمی‌رود. در یک سال گذشته در دانشگاه ها حضور داشته و مشاوره های خوبی گرفتیم.