آخرین اخبار

سازمان تنظیم مقررات به واسطه مصوبه شورای عالی فضای مجازی تشکیل شده است و در واقع به نحوی حاصل اجماع همه نهادهای حاکمیتی است که بر اساس قانون اساسی و بر اساس تدابیر اتخاذ شده مسئولیت تنظیم صوت و تصویر فراگیر را به عهده دارد.