برگزاری اولین جلسه تخصصی بررسی ابعاد و پیش زمینه های صیانت از داده در رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی