با حکم رئیس رسانه ملی؛ رئیس سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی معرفی شد