تماس با سازمان

اطلاعات تماس:

آدرس: تهران، خیابان شهید مطهری، تقاطع خیابان شهید مفتح، جنب مترو شهید مفتح، ساختمان سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر

تلفن: ۸۸۳۴۵۰۶۹ ۲۱ ۹۸+

۸۸۳۴۵۴۹۸ ۲۱ ۹۸+

۸۸۳۴۵۴۹۹ ۲۱ ۹۸+

پست الکترونیکی: info@avra.ir