سامانه پایش مردمی

کاربر گرامی، شما می توانید با ثبت نظرات خود نسبت به محتواهای منتشر شده در فضای مجازی جهت صیانت از ارزش های ملی و مذهبی کشور عزیزمان مشارکت فرمایید.

« شما می توانید با درج URL صفحه منتشر کننده محتوا و ثبت نظرات خود در این پایش مردمی شرکت نمایید. »

ثبت در سامانه پایش مردمی

همچنین شما می توانید نظرات و انتقادات خود را از طریق آدرس ایمیل payesh@avra.ir ارسال نمایید.